597349219, 608519103   

Ceník

zdravotních a administrativních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 • 350 Kč - Posudek o zdravotní způsobilosti pro řidičský průkaz
 • 100 Kč - Posudek pro ozdravný pobyt, tábor
 • 150 Kč - Posudek na střední a vysokou školu
 • 100 Kč - Potvrzení přihlášky do MŠ
 • 150 Kč - Výpis z dokumentace pro různé účely
 • 200 Kč - Vystavení zdravotního průkazu na dobu neurčitou
 •   50 Kč - Vystavení duplikátu očkovacího průkazu
 • 200 Kč - Vypsání úrazové pojistky pro soukromé pojištění
 • 450 Kč - Aplikace náušnic nastřelením vč. náušnic 2ks
  (pozlacené nebo z chirurgické oceli s kamínkem)
 • 50 - 150 Kč - Ostatní administrativní úkony
  (potvrzení, vystavení ztracené žádanky, receptu, kopie z dokumentace apod.) dle rozsahu
 • 3 Kč -  kopírování 1 strana A4