PRAVIDLA ON-LINE
REZERVAČNÍHO SYSTÉMU

 1. On-line rezervační systém nabízí možnost rezervace k ošetření dítěte pouze v ordinační doby pro nemocné stanovené ordinačními hodinami (objednání/změna rezervace preventivních prohlídek nadále telefonicky)
   
 2. Možnost on-line rezervace prostřednictvím odkazu „Rezervace“ na webové stránce www.mudrfucimanova.cz
   
 3. Časové intervaly k rezervaci ošetření jsou stanoveny na 10 minut – délka ošetření však závisí na aktuální individuální potřebě stavu pacienta a může se změnit
   
 4. Pacient s rezervací je v rezervovaném čase ošetřen přednostně před pacientem bez rezervace
   
 5. Pacienti bez rezervace jsou ošetřeni v pořadí, v jakém vstoupili do čekárny, v mezidobí mezi rezervovanými časovými intervaly objednaných pacientů (pořadí nahlásí sestře v čekárně) nebo po ošetření posledního pacienta s rezervací
   
 6. Pokud se pacient s rezervací nedostaví k ošetření včas na rezervovaný časový interval, jeho rezervace propadá a bude ošetřen v pořadí jako pacient bez rezervace
   
 7. K ošetření dvou dětí se společným doprovodem (např. sourozenci) si rezervujte pouze jeden časový interval, pro tři a více dětí pak dva časové intervaly
   
 8. Stavy vyžadující okamžité ošetření budou ošetřeny přednostně bez ohledu na rezervaci – o přednostním ošetření rozhoduje lékař nebo sestra
   
 9. S ohledem na provoz může dojít k nedodržení přesného času přijetí k ošetření – v tomto případě budou ošetřeni pacienti dle pořadí vstupu do čekárny s předností předem objednaných pacientů

                                    MUDr. Petra Fucimanová


REZERVACE